کتاب فارسی امنیت سایبری سامانه های کنترل صنعتی
از آنجا که امروزه بحث امنیت سایبری سامانه های کنترل صنعتی و اسکادا برای کارفرمایان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در حال حاضر منبع فارسی مناسبی وجود ندارد لذا شرکت درسا صنعت با همکاری انتشارات ایده نگار اقدام به تدوین کتاب فارسی در این زمینه نموده است. کارفرمایان و مهندسین عزیز جهت دریافت کتاب می توانند با این شرکت تماس حاصل فرمایند.