تامین و فروش کامپیوترها و لپ تاپ های صنعتی IPC

از مهم ترین زمینه فعالیت های شرکت درسا صنعت تهیه و تامین کامپیوترها و لپ تاپ های صنعتی بوده و در برندهای مختلف ارائه می گردد. این شرکت قادر است این محصولات را با برندهای مختلف تهیه و تامین نموده و در اختیار صنایع قرار دهد. برخی از مهم ترین برندهایی که این شرکت می تواند تهیه و تامین نماید عبارتند از :

کامپیوترهای صنعتی موگزا MOXA

کامپیوترهای صنعتی زیمنس SIEMENS

کامپیوترهای صنعتی فیلیپس

کامپیوترهای صنعتی دل Dell

کامپیوترهای صنعتی Advantech

کامپیوترهای صنعتی Panel PC و Board PC

کامپیوترهای صنعتی Kontron

کامپیوترهای صنعتی Pro-face

کامپیوترهای صنعتی AdLink

کامپیوترهای صنعتی امرن OMRON

کامپیوترهای صنعتی فونیکس PHOENIX CONTACT

کامپیوترهای صنعتی B&R

کامپیوترهای صنعتی Janz Tec

کامپیوترهای صنعتی WeCon