طراحی و ساخت پنل ها و ست های آموزشی و آزمایشگاهی
شرکت درسا صنعت به منظور هموار نمودن نیازهای سازمان ها و همچنین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و آموزش پنل ها و ست های آموزشی و آزمایشگاهی می باشد لذا کارفرمایان عزیز می توانند درخواست خود را به این شرکت ارائه نموده تا متناسب با نیاز آنها پنل و ست مورد نظر طراحی و ساخته شود.
پنل های آموزشی و آزمایشگاهی سیستم کنترل و PLC
پنل های آموزشی و آزمایشگاهی برق صنعتی
پنل های آموزشی و آزمایشگاهی روشنایی و تاسیسات الکتریکی
پنل های آموزشی و آزمایشگاهی هیدرولیک و پنوماتیک
پنل های آموزشی و آزمایشگاهی خورشیدی
پنل های آموزشی و آزمایشگاهی سیستم های اسکادا SCADA