تست و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری، ابزاردقیق و آزمایشگاهی
یکی از فعالیت های شرکت درسا صنعت تست و کالیبراسیون کلیه تجهیزات اندازه گیری، ابزاردقیق و آزمایشگاهی می باشد که بر اساس استانداردهای مطرح جهانی OIML، ASPM، DIN، BS و ISO انجام می شود. انجام کالیبراسیون در محیطی استاندارد و متناسب با قوانین و دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد صورت می پذیرد و در پایان گواهینامه معتبر از این سازمان داده خواهد شد.

« کارفرمایان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با این شرکت تماس حاصل فرمایند »