آموزش امنیت سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا

از آنجا که امروزه امنیت سایبری سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا برای صنایع و کارفرمایان بسیار حائز اهمیت است لذا شرکت درســــــا صنعــــــت دوره آموزشی را متناسب با استانداردهای مطرح در دنیا تهیه و تدوین نموده است. برگزاری این دوره سطح معلومات و دانش پرسنل صنایع را در زمینه امنیت سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا بسیار افزایش خواهد داد. این دوره آموزشی همراه با تجهیزات سیستم کنترل و فایروال صنعتی برگزار می گردد.

« جهت دریافت سرفصل های دوره و همچنین شرایط برگزاری با این شرکت تماس حاصل فرمائید »