آزمایشگاه امنیت سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا

همانطور که می دانیم یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه دامن گیر زیرساخت های صنعتی شده است امنیت سایبری سیستم های کنترلی صنعتی و اسکادا می باشد. از طرفی عدم وجود یک بستر آزمایشگاهی مناسب و مفید باعث شده که بسیاری از کاربران نتوانند تست ها و آزمایشات خود را مورد بررسی قرار دهند. به همین منظور شرکــــت درســـــا صنعـــــت با تکیه بر توانمندی های مهندسین و متخصصین خود و همچنین تجربه هایی که در زمینه طراحی و راه اندازی آزمایشگاه امنیت سیستم های کنترل صنعتی دارند آماده ارائه خدمات در این زمینه به صنایع کشور می باشد.

– آزمایشگاه امنیت سایبری سیستم کنترل زیمنس Siemens

– آزمایشگاه امنیت سایبری سیستم کنترل یوکوگاوا YOKOGAWA

– آزمایشگاه امنیت سایبری سیستم کنترل و اسکادای اشنایدر الکتریک Schneider Electric

– آزمایشگاه امنیت سایبری سیستم کنترل دلتاوی Emerson DeltaV

– آزمایشگاه امنیت سایبری سیستم کنترل هانیول Honeywell

– آزمایشگاه امنیت سایبری سیستم کنترل آلن بردلی Allen Bradly

« جهت کسب اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمائید »